Posklizňová linka – agrodružstvo Sebranice

Investor:                                           Agro družstvo Sebranice
Projektant stavební části:                       Ing. Jan Bačina
Realizační stavební firma:                       Vaspo Vamberk s.r.o.
Dodavatel a projektant technologie:     Agroing Brno s.r.o.


Hlavní technické parametry a specifikace stavby:

Posklizňová linka zahrnuje:

  •            8 skladovacích sil o kapacitě 1101 t a akumulační dílo o kapacitě 130 t
  •            Dva příjmové koše s rozdílnými úhly násypek pro příjmy různých komodit do sil
  •        Tři vážené a jeden nevážený expediční zásobník pro výdej zemědělských komodit ze sil o kapacitě 55 t
  •            Čistící linku o výkonu 60 t/hod při předčištění a 30 t/hod při finálním čištění
  •            Sušárna Alvan Blanch s využitím zbytkového tepla z bioplynové stanice

Zastavěná plocha:                                           cca 9000 m2
Celkové uskladňovací kapacita:                       8935 t
Celkový objem betonu:                                   –
Celková hmotnost betonové výztuže:              –
Celková hmotnost oceli:                                  –
Počet vrtaných pilot:                                       280 ks