O nás

Projekční kancelář ApA Vamberk se zabývá projekcí a koordinaci při realizaci pozemních staveb – novostavbami a rekonstrukcemi rodinných, rekreačních a bytových domů, ubytovacích zařízení, provozoven, obchodních domů, občanských staveb, administrativních budov, zemědělských objektů, průmyslových staveb. Projekčně působíme především v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Kancelář zahrnuje komplexní služby při zpracovávání projektové dokumentace. Mimo stavební část zpracováváme – požární bezpečností staveb, zdravotně technické instalace, silnoproudou elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, elektronické komunikace, vytápění, statiku staveb.

Projekční práce jsou realizovány na moderních hardwarových zařízeních a softwarech podporující 3D, díky kterému můžeme klientům poskytnou vysokou kvalitu zpracování dokumentace s názornými ukázkami a prohlídkami budov.

Prohlídky je možné provádět na monitorech ve 3D, popř. klientovi nabídneme bezplatný software na operační systém android na a osobní přístup k projektu jak výkresové části, tak 3D modelu. Prohlídky a procházení objektů je možné realizovat i pomocí 3D brýlí.

V neposlední řadě zajistíme kompletní inženýring (vyřízení stavebního povolení), včetně vyjádření dotčených orgánů při stavebním či územním řízení.

Projekční kancelář úzce spolupracuje se stavební firmou Vaspo vamberk s.r.o. Projektované stavby je možné v koordinaci s touto firmou přímo realizovat.